12 Ιαν 2009

The Zeitgeist Movement (6)

Μ' αυτήν την ανάρτηση κλείνω την παρουσίαση των ιδεών του Jacque Fresco, όπως παρουσιάζονται στο "Designing the Future".

Και ας δούμε πώς διατηρείται η τάξη στο σύστημα ορθολογικής διαχείρισης των πόρων όπου δεν νοείται λήψη αποφάσεων βάσει προσωπικής γνώμης, φιλοσοφικής προσέγγισης ή πολιτικής θεωρίας.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις μετρήσεις”. Ηλεκτρονικοί αισθητήρες εμφυτευμένοι κατά μήκος και κατά πλάτος της γης, των ωκεανών κλπ θα καταγράφουν ανελλιπώς την παραμικρή αλλαγή στον υδροφόρο ορίζοντα, στη γονιμότητα της γης, στο κλίμα και τις καιρικές συνθήκες, τυχόν επικείμενες καταστροφές κ.λπ. Κάπως σαν ένα παγκόσμιο αυτοματοποιημένο νευρικό σύστημα. Μέτρα ίασης θα λαμβάνονται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη να συνεδριάσει κάποια επιτροπή ή να ληφθούν αποφάσεις, με τον ίδιο τρόπο που τα κύτταρα στο σώμα μας αντιμετωπίζουν μολύνσεις και ιώσεις χωρίς να λαμβάνει γνώση ο εγκέφαλος.


Οι μηχανές θα παρέχουν πληροφορίες αντί για γνώμες, μειώνοντας σημαντικά την επίδραση της προκατάληψης και των στοιχείων του παραλόγου ή του συναισθήματος στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση όλων των υποθέσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι θα παίζουν ολοένα μικρότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, η οποία θα επαφίεται στα μηχανήματα που διαχειρίζονται τους πόρους, υπηρετώντας το κοινό καλό.”


Παρακάτω αναφέρεται: “όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι αποσκοπούν στη διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης. Όμως οι νόμοι δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στη ρίζα τους και παραβιάζονται συνεχώς. (...) Όταν οι νόμοι δεν ανταποκρίνονται στη φύση, παραβιάζονται. (...) Η ανάγκη για την ύπαρξη νόμων είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνίας προσανατολισμένης στις ελλείψεις.” Διότι, όταν ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων, διατείνεται το μανιφέστο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των φυσικών πόρων και των τεχνικών πληροφοριών ως πανανθρώπινης παρακαταθήκης, οι νόμοι δεν αποτελούν αναγκαιότητα και εκπίπτουν.


Το ίδιο συμβαίνει και στο ατομικό επίπεδο, συνεχίζει ο Fresco. “Αυτό που αποκαλούμε 'συνείδηση' και 'ηθική' δεν καθορίζεται από κάποιον αόρατο 'ανώτερο εαυτό', αλλά από τη γεωγραφία, τη συγκυρία και την ανατροφή κάθε ατόμου. (...) Οι πιο πολύτιμες πεποιθήσεις των ανθρώπων έχουν επηρεαστεί από βιβλία, ταινίες, την τηλεόραση, θρησκείες, ρόλους-πρότυπα και το περιβάλλον στο οποίο αυτοί έχουν ζήσει. Πρόκειται για έναν τρόπο ελέγχου τόσο επιτυχημένο που δεν αναγνωρίζουμε καν ούτε νιώθουμε τη χειραγώγηση. (...) Οι κυρίαρχες αξίες κάθε κοινωνικού συστήματος σπανίως προέρχονται από τον κόσμο. Αντιθέτως, αντανακλούν τις αξίες μιας κυρίαρχης ομάδας εξουσίας όπως η εκκλησία, ο στρατός, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, η ελίτ που διαχειρίζεται την εξουσία ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω.”


Στο σύστημα που προτείνει, “δεν είναι ότι οι άνθρωποι θα γίνουν ξαφνικά καλύτεροι ή ηθικότεροι, αλλά ότι οι συνθήκες που ευθύνονται για την επιθετική και εγωκεντρική συμπεριφορά θα πάψουν να υφίστανται”.Στην επόμενη, τελευταία ανάρτησή μου για το θέμα θα παρουσιάσω τα δικά μου σχόλια επί όλων όσων παρέθεσα μέχρι τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: