5 Οκτ 2010

"Change blindness"

Είναι ένα από τα ελαττώματα της αντιληπτικής μας ικανότητας, το φαινόμενο να μην αντιλαμβανόμαστε αλλαγές, ακόμη και σημαντικές, στο περιβάλλον μας ή σε κάποια εικόνα που παρατηρούμε. Στο πολύ ενδιαφέρον βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ, ο Derren Brown κάνει ένα σχετικό πείραμα. Ξεκινά ρωτώντας ο ίδιος πληροφορίες για κάποια τοποθεσία από περαστικούς, αλλά στη συνέχεια, κι ενώ ένα εμπόδιο διακόπτει τη συνομιλία, αλλάζει θέση με άλλα πρόσωπα – αρχικά κάποιον που του μοιάζει και στη συνέχεια εντελώς διαφορετικά πρόσωπα: μαύρους ή και γυναίκες.

Ασφαλώς το φαινόμενο συναρτάται προς την εστίαση της προσοχής μας - ή καλύτερα την απουσία της. Πάντως, μόνο το 25% των συμμετεχόντων στα συναφή πειράματα μπόρεσαν να αντιληφθούν τη διαφορά. Αλλά κι αυτό ακόμη κρίνεται τυχαίο.

Η ανάρτηση αυτή, όπως και αρκετές προηγούμενες, έχει ως στόχο να αποδείξει πόσο μακριά από το τέλειο απέχει η αντιληπτική μας ικανότητα και ο νους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: