7 Μαρ 2008

Το σημείο όπου όλα ανατρέπονται

«Η εργασία μου είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί χώρος στον Κόσμο για όλες τις διαστάσεις, τα επίπεδα, τις σφαίρες, τα κύματα, τα μιμήματα, τους τρόπους, τα άτομα, τις κουλτούρες και ούτε καθεξής, επ’ άπειρον.

Σ’ αυτή τη Θεωρία για τα Πάντα διατηρώ έναν βασικό κανόνα: Όλοι έχουν δίκιο. Ειδικότερα, όλοι – συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου – κατέχουμε κάποια σημαντικά κομμάτια της αλήθειας, τα οποία χρειάζεται να τιμήσουμε, να προστατεύσουμε και να συμπεριλάβουμε σε μια πιο αβρή, απλόχωρη, συμπονετική αποδοχή, μια γνήσια Θεωρία για τα Πάντα».

***

«Μετά την αναγνώριση της διαφορετικότητας, θα έρθει η ενοποίηση. Στο τέλος, πιστεύω ότι θα βρούμε την έμφυτη χαρά μέσα στην ίδια την ύπαρξη, μια χαρά που απορρέει από ετούτη, όπως και κάθε άλλη στιγμή, μια πληρότητα υπέροχη καθ’ αυτή, ένα μέρος της επόμενης ολότητας, μια κινούμενη σειρά συνόλων και μερών που κυλούν σαν καταρράκτης στο άπειρο και πάλι πίσω, χωρίς ποτέ να έχουν ανάγκες ή επιθυμίες, γιατί εκπληρώνονται στην αίγλη του παρόντος.

Η ολοκληρωμένη θεώρηση, έχοντας εκπληρώσει τον σκοπό της, επισκιάζεται τελικά από την ακτινοβολία ενός Πνεύματος υπερβολικά έκδηλου για να το δούμε και υπερβολικά κοντινού για να το φτάσουμε, και η ολοκληρωμένη αναζήτηση εκπληρώνεται τελικά με την εγκατάλειψη της ίδιας της αναζήτησης, διαλυόμενη εκεί μέσα σε αστείρευτη Ελευθερία και τέλεια Πληρότητα, πράγμα που ανέκαθεν ήταν το ζήτημα, έτσι ώστε να εγκαταλείπει κανείς μια θεωρία για τα πάντα, απλά για να είναι ο ίδιος τα Πάντα, ένας μαζί με Όλα σε αυτή την απέραντη επίγνωση που κρατάει ευγενικά τον Κόσμο στα χέρια της. Και τότε το πραγματικό Μυστήριο υποχωρεί, το πρόσωπο του Πνεύματος χαμογελάει κρυφά, ο Ήλιος ανατέλλει μέσα στην ίδια σας την καρδιά και η Γη γίνεται το ίδιο σας το σώμα, οι γαλαξίες κυλούν μέσα στις φλέβες σας, ενώ τα άστρα φωτίζουν τους νευρώνες της νύχτας σας, και ποτέ ξανά δεν θα αναζητήσετε μια απλή θεωρία αυτού που ουσιαστικά είναι το Αυθεντικό σας Πρόσωπο».


Ken Wilber

Δεν υπάρχουν σχόλια: