5 Ιαν 2009

Υποθέσεις

Ας φανταστούμε προς στιγμήν ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε από την αρχή τον ανθρώπινο πολιτισμό σε ολόκληρη τη Γη χωρίς να μας περιορίζουν οι γνωστές μας πρακτικές ή κάθε είδους πεπατημένη. Στόχος μας είναι η εξάλειψη του πολέμου, της πείνας, της φτώχειας και η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, με τη βέλτιστη χρήση των ήδη διαθέσιμων πόρων.

Είμαστε ελεύθεροι να ξανασχεδιάσουμε τον κόσμο με τον τρόπο που θεωρούμε καλύτερο. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του πλανήτη να υποστηρίξει τη ζωή τη δική μας και των υπόλοιπων ειδών.

Μπορούμε να ξανασχεδιάσουμε το καθετί, έχοντας κατά νου ότι κάθε βασική ανάγκη που δεν ικανοποιείται σε οποιοδήποτε τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού χαμηλώνει το βιοτικό επίπεδο του συνόλου. Και ότι σε αυτό περιλαμβάνονται τα πάντα: μεταξύ άλλων, η προστασία του περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός των πόλεων, οι μεταφορές, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η εκπαίδευση.

Οι επιλογές είναι αναρίθμητες. Θα επιτρέπαμε να συνεχίσουν να υπάρχουν χωριστά κράτη; Θα ήμασταν υπέρ μιας παγκόσμιας κυβέρνησης; Θα δημιουργούσαμε μια ενιαία νομοθεσία για όλους; Πώς θα κατανέμαμε τους διαθέσιμους πόρους ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες ολόκληρου του κόσμου; Θα βασιζόμασταν στην επιστήμη, στην πολιτική ή στη φιλοσοφία; Πώς θα διαχειριζόμασταν τις θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές; Θα διατηρούσαμε το χρήμα ως συναλλακτικό μέσο; Πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την πολιτική διαφθορά; Θα είχαμε στρατό και αστυνομία;

Σε προσωπικό επίπεδο, θα διατηρούσαμε κάποια προνόμια ή θα πιστεύαμε πως κάποιοι θα έπρεπε να έχουν περισσότερα προνόμια έναντι άλλων; Ποια κριτήρια θα έπρεπε να πληροί μια τέτοια ελίτ; Γιατί οι υπόλοιποι δεν θα άξιζαν τα ίδια;

Θα ήταν πραγματικά σπουδαίο να μπορούσε ο κόσμος να υπερβεί τις πραγματικότητες που γνωρίζει και να ανακαλύψει νέες, δημιουργικές εναλλακτικές...

Δεν υπάρχουν σχόλια: